Osobnosti obce

O historii obce Pašovice a významných osobnostech si můžete přečíst na webových stránkách obce

obec Pašovice